Beleidsadviseur Jeugd

 Connect-Me-Groep

 Provincie Zuid-Holland    32 tot 36 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief.

Afdeling
Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijnsaanbieders en onderwijsinstellingen. Het sociaal Domein bestaat uit beleidsteams en uit
uitvoeringsteams Inkomensondersteuning, Zorg & Inkomen en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning rond schulden, inkomensondersteuning en/of zorg waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Opdracht

Vanwege de hoge werkdruk en het feit dat een deel van onze vaste collega’s ingezet wordt in projecten zijn we op zoek naar een collega die ons team komt versterken. We zoeken daarom een collega die actuele kennis en beleidservaring heeft op het gebied van jeugdhulp, ervaring heeft met regionale samenwerking (liefst in H10) en die snel en flexibel kan inspringen. 

Je bent werkzaam voor het cluster beleid. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit zes medewerkers. De collega’s uit dit cluster zorgen voor kwalitatief hoogstaande bestuurlijke ondersteuning en advisering aan het management, de wethouder en de raad op het gebied van Jeugdhulp. Ook zijn ze aanspreekpunt voor de bestuurlijke besluitvorming rondom Jeugd, zowel in de stad als in de regio (H10).

Een deel van de werkzaamheden betreft het samenspel met de regio (H10)[1]. De inkoop van Jeugdhulp is georganiseerd via de GR Servicebureau Jeugdhulp H10. Het servicebureau ziet toe op de kwaliteit van de Jeugdhulp en het nakomen van de contractafspraken. Onze gemeente heeft daarnaast twee eigen contractmanagers die zich richten op de aanbieders die het grootste aantal kinderen bedienen. 

Een deel van de werkzaamheden betreft het samenspel met de regio. Je vertegenwoordigt onze gemeente in een aantal regionale werkgroepen (o.a. wachttijden, richtinggevend kader) en ontwikkeltafels. Binnen de gemeente stem je, samen met je beleidscollega's, alle regionale ontwikkelingen en activiteiten af. Je zorgt ervoor dat er een adequate wisselwerking is tussen het regionale speelveld en de besluitvorming binnen de gemeente.

Daarnaast draag je bij aan het optimaliseren van het huidige zorgaanbod. Je pakt actuele signalen vanuit contractmanagement en onze uitvoeringsafdeling Jeugd- en Gezinshulp (JGH) op en vertaalt deze waar nodig naar analyses en beleidsmatige oplossingen. Je zorgt hiermee voor een goede aansluiting/wisselwerking tussen beleid en uitvoering.

Wat ga je doen

 • Deelname aan regionale werkgroepen en overleggen zoals de werkgroep wachttijden en het richtinggevend kader
 • Deelname aan regionale ontwikkeltafels 
 • Vertalen van signalen vanuit zorgaanbieders (over (nieuw) aanbod), contractmanagement en onze eigen uitvoeringsafdeling Jeugd en Gezinshulp (JGH) naar beleid en vice versa
 • Voorbereiden en schrijven van (delen van) annotaties voor het directeurenoverleg, Bestuurlijk Overleg Jeugd en/of BJ 42
 • Bijdragen aan Regionaal uitvoeringsplan, op basis van de Regiovisie
 • Bijdragen aan beleidsontwikkelingen die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd
 • Afdoen van moties, toezeggingen, beantwoording schriftelijke en/of technische vragen
 • Ad hoc-taken rondom bestuurlijke stukken en/of advisering. Niet alles is planbaar, maar je springt bij waar het op dat moment nodig is.

Vereisten 

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar beleidservaring in de functie van netwerkregisseur of beleidsadviseur in het jeugdveld
 • Aantoonbare ervaring als uitvoerend professional

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Toegankelijk
 • Pro actief
 • Flexibel
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Teamspeler
 • Kennis van de regio H10 is een pré

Wat bieden we jou?

 • Een detacheringscontract van 6 maanden met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Schaal 11, met een maximum brutosalaris van € 5.725,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."