Privacyverklaring

Bij Connect-Me-Groep vinden we uw privacy erg belangrijk. Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over u te weten komen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Connect-Me-Groep omgaat met de persoonsgegevens, van wie en welke gegevens er worden vastgelegd.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?

Connect-Me-Groep  is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en neemt deze taak zeer serieus. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit doen wij door samen met onze juridische partner na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming. Connect-Me-Groep onderschrijft de uitgangspunten van de AVG die per 25 mei 2018 zijn gaan gelden.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan en/of te delen met andere partijen. Als we het over Connect-Me-Groep hebben, dan bedoelen we Connect-Me-Group B.V. (KvK-nummer: 71380973)

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Van alle kandidaten, websitebezoekers, contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (zoals klanten of leveranciers), bezoekers aan een van onze vestigingen en interne sollicitanten, stagiaires, freelancers, flexkrachten en werknemers.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. Onze dienstverlening bestaat primair uit het bemiddelen, uitzenden, detacheren van personeel, werving & selectie, in- en doorleen constructies, personeels- en salarisadministratie. Secundair voor persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Kandidaten

In het algemeen is het mogelijk om onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van het soort dienstverlening waar u gebruik van maakt. Op het moment dat u besluit om te solliciteren en uw gegevens invult op onze website of u zich op andere wijze aanmeldt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens: voor- en achternaam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
 • Bedrijfsnaam, KVK-nummer en BTW nummer (indien van toepassing)
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit uw BSN op uw cv!)
 • Motivatie
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Software skills
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit van eigen vervoer
 • Tests en testresultaten bij of via Connect-Me-Groep
 • Foto of video (vrijwillig te laten maken, zonder consequenties als u dat niet wil. Potentiele werkgevers kunnen dan uw foto of video zien.)
 • Optin-gegevens (uw toestemming voor het ontvangen van mailings): whatsapp telefoonnummer, e-mailadres, datum status (ingeschreven of uitgeschreven), hoe verkregen en voor welke doelen
 • Accountinformatie: dienstverbanden, functie, regio’s, sollicitaties, datum aanmelding, datum laatste login, datum laatste wijziging

Op het moment dat u voor Connect-Me-Groep kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • Kopieën van certificaten en diploma´s
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs met Burgerservicenummer (Bsn)
 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)
 • Arbeids-, plaatsings- en opleidingsovereenkomsten, en overige overeenkomsten
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie, verzuim en pensioen
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, persoonlijke werkaantekeningen van recruiters
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie

Op onze website kunt u een afspraak inplannen met Connect-Me-Groep, dit gaat via Calendly. Een online-afspraak wordt in Calendly opgeslagen. Voor deze afspraken slaan wij de volgende gegevens op:

 • Naam
 • E-mailadres

Connect-Me-Groep is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door Whatsapp zelf worden verwerkt. Lees daarvoor ook het privacy statement van Calendly.

U kunt vragen aan ons stellen via Whatsapp of door ons benaderd worden via Whatsapp.

Op het moment dat u gebruikmaakt van Whatsapp, kunnen wij de volgende gegevens van u ontvangen: uw WhatsApp-naam, telefoonnummer en de inhoud van het gesprek. Uw profielfoto kunnen wij wel zien, maar wordt niet opgeslagen. Uw gegevens worden beveiligd met end-to-end encryptie. Connect-Me-Groep is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door Whatsapp zelf worden verwerkt. Lees daarvoor ook het privacy statement van WhatsApp.

Website bezoekers

As u onze website bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website , verzamelen wij informatie. Wij kunnen dan de volgende gegevens van u verwerken:

 • Gebruikers ID
 • Unique id
 • IP-adres
 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)
 • De internetbrowser die u gebruikt
 • Uw websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert)
 • Soort apparaat (pc, smartphone, tablet)
 • Persoonsgegevens voor deelname aan onderzoek, polls en surveys

Deze informatie helpt ons om de website te onderhouden en verbeteren, voor u gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze gegevens gebruiken wij om u een dienst te kunnen aanbieden en om de website persoonlijker en relevanter voor u te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op uw behoeftes en wensen.

Contactpersonen van zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn bij onze zakelijke relaties, dat zijn ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Het kan daarbij gaan om:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Correspondentie met de contactpersoon

Bezoekers aan een van onze vestigingen

Wij maken gebruik van cameratoezicht. Dat doen wij op ons hoofdkantoor in Amsterdam en op onze vestigingen verspreid door het hele land. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan 4 weken. Alleen als er een incident is geweest, bewaren wij de camerabeelden tot het incident is afgehandeld. Het gaat alleen om beelden, er worden dus geen geluidsopnames gemaakt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij dit cameratoezicht. Hiermee kunnen wij namelijk diefstal tegengaan en onze werknemers en bezoekers beschermen.

Interne sollicitanten, stagiaires, freelancers, uitzendkrachten en werknemers

Op het moment dat u bij ons solliciteert, kunnen wij de volgende gegevens aan u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam, KVK-nummer en BTW nummer (indien van toepassing)
 • Motivatie
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit uw BSN op uw cv!)
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Talen
 • Software skills
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers, in overleg)
 • Kopieën van diploma’s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit van eigen vervoer
 • Tests en testresultaten bij of via Connect-Me-Groep (zoals competentietest, als nodig voor de functie)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Foto of video (vrijwillig, zonder consequenties als u dat niet deelt)
 • Correspondentie over uw sollicitatie

Op het moment dat bij u bij ons gaat werken, kunnen wij de volgende gegevens aan u vragen:

 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs: identiteitsbewijs, paspoort, verblijfsvergunning of werkvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (Bsn)
 • Kopie rijbewijs en autogegevens (in elk geval kenteken)
 • Kopie bankpas
 • Personeelsnummer
 • Pasfoto (voor zakelijk account)
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Inloggegevens
 • Calamiteiten telefoonnummer en voor- en achternaam persoon
 • Gevolgde trainingen bij of via Connect-Me-Groep
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Verzonden en ontvangen feedback
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- of opleidingsovereenkomst)
 • Arbeids- en salarisafspraken, reiskostenvergoeding, toeslagen, bonussen, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verlof, ziekte, verzuim, uitkeringssituatie, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, financiële - en verzuimadministratie

Bijzondere persoonsgegevens

Connect-Me-Groep legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.  

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Inzien: Kandidaten en sollicitanten kunnen via hun Connect-Me account de persoonsgegevens die met ons zijn gedeeld inzien of wijzigen.

Of wilt u uw account met al uw persoonsgegevens verwijderen? Wendt u zich dan tot ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hiernaast is het ook mogelijk om via het contactformulier op de website een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van de door ons verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Naar aanleiding van dit verzoek nemen wij contact met u op.

www.connectmegroep.nl/informatieverzoek-indienen

Bewaartermijn persoonsgegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen. Voor onze dienstverlening is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Kandidaten en sollicitanten met een Connect-Me account waarin uw bemiddelingsgegevens ( werkervaring, opleiding, software skills, referenties, testresultaten e.d.) beschikbaar zijn kunnen tot twee jaar na het laatste contact  worden bewaard. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan uw contactpersoon die er dan voor zorgt dat uw gegevens verwijderd worden. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Indien u voor Connect-Me-Groep hebt gewerkt.

Voor opdrachtgevers met een Connect-Me account op de website zijn de persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Connect-Me-Groep. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van u als werknemer - een kopie legitimatiebewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat u uit dienst bent, dit geldt ook voor loonbelastingverklaringen (ook als deze zijn vervangen door nieuwe).

Bepaalde onderdelen van de bedrijfsadministratie die van fiscaal belang zijn. Hieronder valt onder meer de salarisadministratie moeten minimaal zeven jaar bewaard blijven.  Dat geldt ook voor de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens ex-werknemer
 • Datum van indiensttreding
 • Salarisadministratie
 • Arbeidsvoorwaarden (aanvullende arbeids- en salarisafspraken)
 • Arbeidsvoorwaarden over samenleving/partnerschap
 • Afstandsverklaring woon-werkverkeer

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Connect-Me-Groep heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken, uw account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Connect-Me-Groep zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden en alleen met andere partijen delen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Connect-Me-Groep zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanner wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen, zoals om u voor te stellen aan onze opdrachtgevers en om u aanbiedingen te kunnen doen en op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening. Wij delen uw gegevens niet met derde partijen buiten de EU.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • rectificatie van uw persoonsgegevens, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn
 • verwijdering van verouderde gegevens, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren
 • overdracht van uw gegevens

Om u rechten uit te oefenen, vragen wij u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in deze verklaring.

Is er sprake van een datalek of heeft u een vermoeden?

Is er sprake van een datalek of vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er is sprake van een datalek als derden, die geen toegang zouden mogen hebben tot bepaalde persoonsgegevens, die informatie in handen krijgen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen dan kunt u gebruik maken van de “neem contact op” button op de website. U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Connect-Me-Groep.

Indien u klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Connect-Me-Groep, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon, email of post:

 • Telefoonnummer: 06-575 83 513
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Postadres: Connect-Me-Group B.V. Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam Zuidoost

Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Afsluitende opmerking

Connect-Me-Groep behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Connect-Me-Groep adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in augustus 2019.