Beleidsadviseur Schuldhulpverlening en Toeslagenaffaire

 Connect-Me-Groep

 Provincie Zuid-Holland    28-32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Werken bij Onze Organisatie

Wij zijn een sociale en ondernemende gemeente met een sterke betrokkenheid van meer dan 75.000 inwoners. Samen met een team van ongeveer 680 toegewijde professionals, streven we naar een wendbare en empathische organisatie. Wij stellen onze inwoners en maatschappelijke uitdagingen centraal en zijn actieve partners in lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Wij leggen de nadruk op verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

In onze organisatie zijn de lijnen kort, kennen we elkaar en zijn we goed geïnformeerd. We werken op basis van informatie, klantgerichtheid en stimuleren initiatief. Bovendien bieden we onze medewerkers de flexibiliteit om hybride te werken, wat hen in staat stelt om te werken waar en wanneer het het beste past bij hun werkzaamheden.

De Afdeling

Onze ontwikkelingsafdeling, Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO), bestaat uit zo'n 90 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De afdeling is verantwoordelijk voor het verwezenlijken en ondersteunen van ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen, waardoor we bijdragen aan een duurzame leefomgeving. We werken samen met burgers, bedrijven en lokale en regionale partners om deze doelen te bereiken.

Het Team Maatschappelijke Ontwikkeling

Het team Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat uit circa 35 medewerkers. Wij zijn het ontwikkelteam voor beleidsvraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners. Ons centrale doel is het adviseren over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners, op de momenten dat het nodig is en voor wie het nodig is.

De Opdracht

Voor een tijdelijke vacature zijn we op zoek naar een beleidsadviseur die zich zal richten op de onderwerpen schuldhulpverlening, toeslagenaffaire, laaggeletterdheid en advisering aan onze subsidietafel FIT. In deze rol werk je nauw samen met collega's binnen team Maatschappelijke Ontwikkeling en onze uitvoerende afdeling WIJZ.

Je taken op het gebied van schuldhulpverlening omvatten voornamelijk preventie en ondersteuning voor ondernemers. Je zult ook advies uitbrengen aan wethouders over de te maken keuzes. Aangezien onze organisatie ook een deel van de schuldhulpverlening voor omliggende gemeenten verzorgt, werk je samen met collega's en bestuurders uit deze gemeenten om het beleid af te stemmen.

Voor het onderwerp laaggeletterdheid werk je samen met omliggende gemeenten in de regio. Je bewaakt de afspraken met betrekking tot de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en stuurt indien nodig bij. Daarnaast ben je de aanspreekpartner voor belangrijke taalpartners en neem je deel aan overleggen binnen de taalketen.

De subsidietafel FIT richt zich op het versterken van de financiële zelfredzaamheid van inwoners, de integratie van statushouders en digitale en taalvaardigheden. Binnen deze tafel ben jij het contactpunt voor lokale partijen die inwoners ondersteunen bij financiële vraagstukken, en je houdt toezicht op de subsidieovereenkomsten met deze partijen. Dit doe je in samenwerking met de voorzitter van de subsidietafel, die regelmatig bijeenkomsten organiseert.

Vereisten

 • Minimaal hbo bachelor niveau
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Schuldhulpverlening en/of de toeslagenaffaire
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar beleidsadvisering binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling
 • Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen tussen verschillende stakeholders

Competenties

 • Ondernemingszin
  Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden
 • Creativiteit
  Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging vanbestaande methoden en technieken.
 • Omgevingsbewustzijn
  Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
 • Regisseren
  Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richtingaan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 11 (CAO Gemeente), met een maximum brutosalaris van € 5.725,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?