Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg

 Connect-Me-Groep

 Provincie Noord Holland    16-32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Opdrachtomschrijving

We hebben een mooie opdracht voor de tijdelijke invulling van de functie beleidsadviseur  Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg. 

We zoeken een beleidsadviseur die weet wat er speelt in het werkveld Jeugdzorg en snel kan schakelen naar de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. De kandidaat ontwikkelt beleid en adviseert op het gebied van Jeugdzorg en is daarnaast ook inzetbaar op andere (integrale) dossiers.

 • De kandidaat opereert vanuit het subteam Jeugdzorg binnen team Strategie en Sturing en werkt nauw samen met andere disciplines zoals contractmanagement, kwaliteit, financiën, inkoop en uitvoering.
 • De kandidaat vertaalt bestuurlijke doelstellingen naar concrete opgaven voor Haarlemmermeer en zorgt voor (bestuurlijke) advisering.
 • De kandidaat signaleert ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de Jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en vertaalt deze in concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen en oplossingsrichtingen.
 • De kandidaat onderhoudt een lokaal, (boven)regionaal en multidisciplinair netwerk met partners.

Flexibel inzetbaar, start voor minimaal 16 uur per week, daarna per 1 februari 32 uur per week.

De omgeving

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein met als belangrijkste opgave de beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en echt ruimte wil bieden aan de uitvoerende professionals. Daarbij hebben we de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterkere verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van de samenleving’ en anderzijds ‘de ondersteuning van kwetsbare mensen’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.   

Het cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de volledige jeugdhulp (Jeugdwet), begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo) en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners; jong en oud.  

Een groot deel van deze taken wordt door ‘anderen’ uitgevoerd (via het uitbesteden van taken). Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een belangrijke rol als opdrachtgever. Innovatie, verandering (transformatie), vertrouwen en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling.   

De kandidaat wordt onderdeel van team Strategie en Sturing van cluster MOZ. Een team met een leuke cohesie waarin collega’s je weten te vinden en bereidwilligheid tonen als je om hulp vraagt. Het team bestaat uit 19 beleidsadviseurs op de gebieden Jeugdzorg, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering.

Wat vragen wij van jou?

De beleidsadviseur heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke dynamiek binnen een gemeente. Complexe vraagstukken met tegenstrijdige belangen zijn hem niet vreemd en weet hij tot goed resultaat te brengen. De kandidaat kan goed schakelen tussen de strategische uitdagingen op bestuurlijk niveau en het vertalen van het beleid naar de uitvoering. Projectmatig werken, belangen inschatten en prioriteiten stellen zijn voor de kandidaat vanzelfsprekend. De kandidaat is analytisch en weet te verbinden om resultaten te bereiken.

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk: 

 • je hebt een relevante WO-opleiding en/of WO werk- en denkniveau;
 • je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op beleidsmatig vlak in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • je hebt minimaal 3 tot 5 jaar actuele werkervaring in het sociaal domein in het beleidsveld Jeugdzorg.
 • je weet zaken op een heldere manier tot de kern terug te brengen en je durft te zeggen waar het op staat wanneer het vraagstuk dit nodig heeft; 
 • je bent in staat om processen te zien en deze vanuit een helicopterview te bezien;
 • je hebt inzicht in brede en complexe maatschappelijke processen.  

Wat kan je van ons verwachten?

 • Een detacheringscontract voor 6 maanden met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 11 (CAO Gemeente), met een maximum brutosalaris van € 5.725,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons kun je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."