Beleidsadviseur Sociaal Domein WMO

 Connect-Me-Groep

 Provincie Drenthe    32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Het Sociaal Domein binnen onze gemeente is op zoek naar een nieuwe collega. Iemand die werkt voor de inwoners van onze gemeente. Ben jij deze ondernemende en verbindende beleidsadviseur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Je gaat werken in het Sociaal Domein dat uit 4 verschillende teams bestaat. Je werkt hierbij nauw samen met een fijne groep collega beleidsadviseurs, regisseurs, kwaliteitsmedewerkers en consulenten in het brede Sociaal Domein.

Onze visie is om de taken zoveel mogelijk integraal uit te voeren en vooral de opgaven waar we voor staan bepalend te laten zijn voor de inzet die we hebben te leveren. Dat betekent dat je zorgt voor integrale bestuurlijke advisering op het gebied van het sociaal domein. Je ontwikkelt beleid op strategisch en tactisch niveau, zorgt voor ontwikkeling en vertaling van een visie op de terreinen waar jij op dat moment mee bezig bent, je weet deze op bestuurlijk niveau verder te brengen, en legt de verbinding met de uitvoering binnen de organisatie.

Jouw adviezen zijn gericht aan college, directie, leidinggevenden en collega’s en je werkt aan opgaven in afstemming met portefeuillehouder en ambtelijk opdrachtgever. Je hebt oog voor ontwikkelingen in de samenleving en verbindt deze aan wat te doen en welke vraagstukken moeten worden opgepakt. Je kijkt hierbij breed naar de behoefte van onze inwoners en de wijze waarop de gemeente met partners hierop kan inspelen. Je werkt samen met partners in de samenleving, bestuurders en collega’s om deze (gemeentelijke) plannen en ontwikkelingen te regisseren en te realiseren. Je kunt uitstekend schakelen tussen beleidsmatige vraagstukken en de betekenis daarvan voor onze inwoners. Het opgavegericht werken is essentieel binnen jouw werk, even als het verbinden met de organisatie, het denken in mogelijkheden en het over het vakgebied heen kijken.

Concreet ligt de focus in het komende half jaar in ieder geval op beleidsadvisering ten aanzien van:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Aanbestedingen Wmo
 • Client ervaringsonderzoeken Wmo
 • Subsidies voorliggend veld
 • Mantelzorg, valpreventie, eenzaamheid (GALA)
 • Toezicht/handhaving Wmo
 • Onafhankelijke cliënt ondersteuning
 • Wonen en zorg
 • Overgang 18- naar 18+

Daarnaast ben je ook budgethouder van een aantal beleids- en uitvoeringsbudgetten.

Wat breng je mee?
Je beschikt over de kerncompetenties:                      

 • Omgevingsbewustzijn: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; je benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Overtuigingskracht: je kunt ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels, daarmee instemmen.
 • Conceptueel denken: je bent in staat om een breder of dieper inzicht te verschaffen in vraagstukken door deze in een meer omvattend te plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie

Daarnaast herkennen we graag bij jou de competenties:

 • Probleemanalyse: Je bent in staat om een probleem te ontleden in componenten; Daarnaast kun je de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Je bent in staat om mogelijke oorzaken op te sporen en relevante gegevens te verzamelen.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen: Je kunt opereren in een complex (politiek-bestuurlijk) krachtenveld.
 • Innoverend: Je bent niet van de gebaande paden en zoekt, in samenwerking met anderen, naar oplossingen voor vraagstukken.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring als beleidsadviseur in het Sociaal Domein bij een gemeente
 • Je hebt ervaring met het schrijven van politiek- bestuurlijke adviezen
 • Je hebt kennis van de Wmo aangetoond door middel van werkervaring in een vergelijkbare functie of door middel van gevolgde trainingen/opleidingen over de wetgeving in de afgelopen twee jaar
 • Naast WMO aantoonbaar kennis van meerdere wetten binnen het Sociaal Domein bijvoorbeeld Jeugdwet en/of participatie
 • Ervaring met aanbestedingen binnen het sociaal domein

De gesprekken vinden plaats op 12 juli 2024 in de ochtend. Hier graag rekening mee houden

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en de mogelijkheid om in vaste dienst te komen bij een gemeente.
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 10A, met een maximum brutosalaris van € 5.621,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.
 • Faciliteiten voor hybride werken, inclusief een laptop en smartphone, met mogelijkheden voor thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor.

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak gemeentelijke organisaties. Met onze begeleiding overtuig je opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien, afhankelijk van jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."