Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep

 Provincie Noord Holland    32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Onze ambtelijke organisatie werkt voor twee gemeentebesturen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
De afdeling Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de twee gemeentebesturen. De afdeling voert taken uit op de volgende onderdelen:

 • Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team). 
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs). 
 • Beleid (advies/opdrachtverlening jeugd en onderwijs, individuele en collectieve voorzieningen). 

I.v.m. een zwangerschapsverlof zijn wij tijdelijk op zoek naar een Jeugdconsulent. Jeugdhulpverlening richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team bestaat uit 27 jeugdhulpverleners/jeugdconsulenten en werken in twee gebiedsteams.

Wat ga je doen?
Deze opdracht is specifiek voor gebiedsteam Aalsmeer.
Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel te bereiken. Je bent een procesregisseur, die onderzoek uitvoert naar de best passende jeugdhulp voor jeugd en gezinnen.
Je werkt systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht en hanteert een integrale aanpak. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen binnen bij een vast team per gebied. Je sluit aan bij de casuïstiek van 1 team, maar pakt mogelijk casussen op uit alle teams.

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het oppakken van aanvragen voor jeugdhulp, zowel Zorg in Natura als PGB. Je maakt een analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezins(systeem). Je helpt de jeugdige en het gezin om zelf hun problematiek/hulpvraag te bepalen. Je geeft informatie en advies en verwijst naar algemeen toegankelijke voorzieningen.

Verder bestaat de opdracht uit het opstellen van een perspectiefplan en een tijdige doorverwijzing bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijf je deze monitoren, ook na beëindiging van hulp of vanwege problemen die zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie). Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier. Je signaleert (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op. Daarnaast onderhoud je contacten met instellingen over de kwaliteit/tevredenheid van de geleverde hulp, heb je periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren en beheer je de relaties met scholen, jgz en huisartsen. In deze functie werk je nauw samen met jongerenwerkers, leerplicht, top 1000 regisseur, sociaal team en met collega’s van Sociale Voorzieningen en Werk en Inkomen.

Functie eisen

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding. 
 • Meerjarige ervaring als jeugdconsulent en je bent bekend met het werkveld van de jeugdhulpverlening (doelgroep 0-18 jaar, van lichte tot zware problematiek);
 • Een geldige SKJ-registratie.
 • Ervaring met verwijzen, casusregie, complexe problematiek
 • Kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten.

Competenties

 • Analytisch vermogen: je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Oplossingsgericht: je gebruikt de eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden.
 • Integraal werken.

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 7/8, met een maximum brutosalaris van € 4.244,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?
Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."