Klantmanager Werk | specialisatie BAB en LKS

 Connect-Me-Groep

 Provincie Friesland    32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

De opdracht

Als klantmanager Werk begeleid je inwoners die niet op eigen kracht (betaald) werk kunnen vinden. Je ziet het als een uitdaging om hen te motiveren, te begeleiden zodat zij uitgeplaatst kunnen worden. Je werkt op basis van vertrouwen in de klant gekoppeld aan een doelmatige uitvoering. Hierbij werk je samen met je collega’s binnen het Sociaal Domein en met externe partners. Je bent generalist met als specialisatie BAB (banenafspraakbanen) en LKS (loonkostensubsidie). Als Klantmanager Werk heb je kennis op het gebied van de Participatiewet, IOAW, Wet inburgering (nieuwe), voorliggende voorzieningen en re-integratie. Tevens vragen we voor deze tijdelijke ondersteuning specifieke kennis op het gebied van Banenafspraakbanen / doelgroepregister en Beschut Werk indicaties en loonkostensubsidie-systematiek. In je werk ben je creatief en resultaatgericht en ondersteun je, buiten je eigen taken om, je collega’s Klantmanager Werk bij de dagelijkse werkzaamheden bij de diverse doelgroepen binnen de Participatiewet. Daarnaast wordt  integraal samengewerkt met de collega’s van het Gebiedsteam voor onder meer advies en ondersteuning, zorg, (schuld)hulpverlening en begeleiding.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je beheert een eigen caseload;
 • Je maakt deel uit van het team, waar nieuwe klanten op hun rechten en verplichtingen op het gebied van werk en inkomen worden gewezen;
 • Je motiveert en begeleidt jouw klantgroep in hun traject gericht op arbeidsmarkttoeleiding, participatie en waar dat nodig is toeleiding naar zorg;
 • Je stelt voor al je klanten een op maat gesneden plan van aanpak/trajectplan op, gebaseerd op de participatieladder, die de leidraad is voor het soort traject dat wordt doorlopen;
 • Je kiest zelf voor een reïntegratiebedrijf, onderwijsinstelling, of maatschappelijke instelling  uit de gecontracteerde bedrijven om een re-integratietraject in te zetten. Complexere trajecten worden collegiaal getoetst;
 • Je bent in staat te anticiperen op de huidige veranderende arbeidsmarkt en je weet in deze moeilijke omstandigheden klant en werkgever met elkaar te verbinden;
 • Je faciliteert, begeleidt en bewaakt de activiteiten en trajecten uit het plan van aanpak;
 • Je legt  zelfstandig maatregelen op die passen binnen de verordeningen die de gemeente hanteert;
 • Je stelt rapportages en beschikkingen op;
 • Je zorgt voor een accurate administratie in de daarvoor bestemde systemen;
 • Je werkt op lokaal en regionaal  niveau samen met functionarissen van externe partijen: denk hierbij aan re-integratiebureaus, werkgevers, etc.;
 • Je vertegenwoordigt het standpunt van de organisatie en behartigt haar belangen (in - en externe overleggen).

Wat breng jij mee?

 • Je hebt een passende afgerond hbo-opleiding.
 • Je hebt 1-3 jaar recente werkervaring op reïntegratiegebied.
 • Je hebt ervaring met Civision samenleving, WBS en Sonar.
 • Je bent een goede gesprekspartner voor je klanten én je collega's.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt een auto ter beschikking voor werkverkeer.
 • Kennis van de doelgroep klanten met een arbeidsbelemmering, zoals een toegekende verklaring doelgroep register of beschut werk indicatie, en je hebt kennis van het toeleiden van deze doelgroep naar werk en de daarbij behorende instrumentarium (loonkostensubsidie, jobcoaching, praktijkroute)

Verder zijn de volgende competenties op jouw van toepassing:

 • Resultatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Sensitiviteit
 • Creativiteit
 • Empathisch vermogen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Adviesvaardigheid
 • Plannen en organiseren

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract van 6 maanden met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 8, met een maximum brutosalaris van € 4,052- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?