Programmamanager Hersteloperatie gemeenten en Verbinden Schuldendomein

 Connect-Me-Groep

 Zuid-Holland    36 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Over het programma

Het programma Verbinden Schuldendomein, onderdeel van het Basisteam Maken, is vernieuwd op 15 februari 2023. Het richt zich breed op het schuldendomein, met nadruk op (implementatie)ondersteuning aan gemeenten. In het nieuwe programma zijn (keten)partners nog intensiever betrokken, en het is gericht op de hoofdambitie van de organisatie: het realiseren van bestaanszekerheid voor alle inwoners. De integrale aanpak is vastgelegd in het programmaplan, met de routekaart Financiële Zorgen als leidraad voor gezamenlijke inspanningen tegen armoede en schulden. De dynamische routekaart biedt overzicht en gemeenschappelijke taal, waardoor gemeenten en ketenpartners nauw en integraal kunnen samenwerken. Het programma omvat de implementatie van wetten zoals Wgs, Ags, vBvv, en Wskd, naast deelprojecten gericht op preventie, ondernemers, en versterking van de informele infrastructuur.

Daarnaast werkt het programma Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten nauw samen met het schuldendomeinprogramma. Het ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders getroffen door kinderopvangtoeslagproblemen. Gemeenten zetten zich in voor inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT hebben gemeld op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Hulp omvat onder andere het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen. Concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats, tweewekelijkse (be)spreekuren en podcasts worden aangeboden als ondersteuning aan gemeenten.

Over de opdracht

Als programmamanager werk je nauw samen met de Opgavemanager ‘Hersteloperatie kinderopvang gemeenten en Verbinden Schuldendomein’. Je bent verantwoordelijk voor strategische advisering enerzijds en (een deel van) de uitvoering van beide programma’s anderzijds. Je vertaalt beleidskeuzes naar programma-activiteiten en implementatievraagstukken voor gemeenten. Je bent daarnaast eindverantwoordelijk voor de zogenoemde bedrijfsvoering van de beide programma’s, denk aan personele inzet, inkoop en financiën en in- en externe verantwoording.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Coördineren en implementeren van een vernieuwd programma gericht op het schuldendomein en brede ondersteuning bieden aan gemeenten.
 • Intensief samenwerken met diverse (keten)partners om gezamenlijk te werken aan bestaanszekerheid voor alle inwoners.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een integrale aanpak voor het voorkomen van armoede en schulden, in overleg met relevante instanties en partners.
 • Borgen van wetten zoals Wgs, Ags, vBvv en Wskd, evenals het coördineren van de implementatie van deze wetten.
 • Uitvoeren van deelprojecten gericht op preventie, ondersteuning van ondernemers met financiële zorgen, en het versterken van de informele infrastructuur.
 • Samenwerken met het programma Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten, waarbij ondersteuning wordt geboden aan gemeenten bij het helpen van ouders getroffen door kinderopvangtoeslagproblemen.
 • Ondersteunen van gemeenten bij het helpen van inwoners op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden.
 • Aanbieden van concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats, tweewekelijkse (be)spreekuren en podcasts als onderdeel van het ondersteuningsaanbod aan gemeenten.

Resultaat van de opdracht

 • Het programma Hersteloperatie gemeenten ondersteunt gemeenten zodanig zodat zij gedupeerde ouders maximaal kunnen begeleiden op de vijf leefgebieden.
 • Het programma Verbinden Schuldendomein stelt gemeenten, d.m.v. de routekaart Financiële Zorgen, optimaal in staat om structureel te werken aan de gezamenlijke opgaven op het gebied van armoede en schulden. Naast borging van de vier wetten betreft dit specifiek preventie (financiële educatie en life events) van schulden bij jongeren, ondernemers met financiële zorgen en maakt ook het versterken van de informele infrastructuur deel uit van het programma. Gemeenten worden met het programma ondersteund door bewezen effectieve interventies op te schalen en verduurzamen.

Wat vragen we van jou

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding en WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke context in een grote overheidorganisatie of koepelorganisatie als strategisch adviseur of (programma)manager
 • Minimaal vijf jaar ervaring met de gang van zaken binnen gemeenten (taken en verantwoordelijkheden, processen op hoofdlijnen)
 • Minimaal drie jaar werkervaring in het projectmatig werken in omgevingen waar de doelstellingen onder druk staan of (op onderdelen) wijzigen als gevolg van externe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht

Verder beschik je over de volgende (generieke en functiespecifieke) competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Inititatief
 • Verbindend
 • Proactiefe
 • Ketensensitief

 Wat kan je van ons verwachten?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 14 (CAO Gemeente), met een maximum brutosalaris van € 7.659,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor (let op: voor deze functie is hybride werken niet wenselijk)

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?