Projectleider Uitstroom Jongvolwassenen

 Connect-Me-Groep

 Zuid-Holland en landelijk    24 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Het actieprogramma Zorg voor de Jeugd heeft als doel jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie. We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor onszelf als de jeugdsector, waaraan we lessen en ervaringen doorgeven. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat we kunnen 3 verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn.

De Opdracht

Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat (centrum)gemeenten of regio’s in staat zijn om jongvolwassenen tussen 16 en 27 jaar (ook wel 16-27 genoemd) met een passend vervolgtraject uit te laten stromen uit een (residentiële) jeugdvoorziening. Een vervolgtraject waarmee deze jongeren de kans krijgen om op een verantwoorde wijze door te groeien naar zelfstandigheid en dat daarom gebaseerd is op alle terreinen van de big 5: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn. In de rol van Projectleider 16-27 ben je verantwoordelijk voor de sturing van het totale project en mede uitvoerder aanpak. Je werkt volgens de staande projectstructuur en neemt hierin het voortouw. Je zorgt dat de capaciteit van de implementatie adviseurs in de regio’s optimaal wordt ingezet. Je kijkt wat er nodig is per regio en je ondersteunt proactief de adviseurs en bewaakt de kwaliteit van het werk. Je hebt een scherp inzicht in wat nodig is per regio om de doelen te behalen en zoekt actief de samenwerking binnen de regio’s. De ideale kandidaat voor deze rol combineert ervaring met projecten met uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en specifieke ervaring met de overgang 16-27. Je hebt bewezen ervaring in het leiden van projecten en het opbouwen van constructieve relaties met stakeholders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je bent samen verantwoordelijk voor een goed draaiend team van implementatie adviseurs die optimaal ingezet worden in de regio’s om deze te ondersteunen;
 • Je bent verantwoordelijk voor dagelijkse projectleiding;
 • Je zorgt dat de regio’s de randvoorwaarden op orde hebben alvorens er kan worden gestart met de aanpak;
 • Je zorgt middels een korte scan voor een impactanalyse van de regio;
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inventarisatie van de regio;
 • Je bent verantwoordelijk de aanpak uitstroom jongvolwassenen uit (residentiele) voorzieningen. Deze aanpak kent een viertal fases met een doorlooptijd van maximaal 9 maanden: Inventarisatiefase, Ontwikkelfase, Uitvoeringsfase en Borgingsfase;
 • Je onderhoud contacten met de regio’s en zorgt dat er bestuurlijke afspraken worden gemaakt over de vervolg stappen;
 • Je zoekt verbinding met al bestaande landelijke en regionale programma’s die zich richten op het verbeteren van die situatie voor jongeren in de overgang 16-27 jaar (16-27);
 • Veel van de werkzaamheden worden in samenspraak of gezamenlijk uitgevoerd met de ambassadeur van het programma;
 • Je zult samen met de ambassadeur de implementatieadviseurs gaan werven.
 • Je neemt deel aan de leerstructuur van OZJ

Resultaat van de opdracht

Je zorgt voor een goede uitvoering van het plan van aanpak. In het plan van aanpak zijn resultaatgebieden beschreven:

 1. Op maat intensieve procesbegeleiding bij het implementeren van het stappenplan uitstroom jongvolwassenen uit (residentiele) jeugdvoorzieningen.
 2. Maximaal 4-6 leerbijeenkomsten binnen het leernetwerk 16-27 tussen gemeenten/ regio’s (en overheden) in het kader van actieleren. De bijeenkomsten hebben als doel regio’s te informeren over het verbeteren van hun eigen aanpak 16-27. Deze bijeenkomsten worden in samenhang met regio adviseurs, Valente, Jeugdzorg NL en het landelijk leernetwerk 16-27 georganiseerd. We sluiten ook aan bij de preventie alliantie of andere partners waar dit aanvullend is en de doelgroep wordt bereikt.

De succesvolle uitvoering van de opdracht zou de volgende resultaten kunnen omvatten:

 1. 4-6 Gemeenten/ Regio’s hebben dan een vliegwieleffect gehad (versnelling op de aanpak) en kunnen zelfstandig verder.
 2. Blijvende structuren zoals de regioadviseurs van het samenwerkingsplatform sociaal domein, het landelijke leernetwerk 16-27, NJI of andere relevante partners zijn in staat kleinschalige ondersteuning te bieden en het onderling leren verder vorm te geven.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in project- en procesmanagement;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het publieke domein;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het brede jeugddomein en het werken met verschillende stakeholders of verschillend niveau. Kennis en ervaring in het werken met de overgang 16-27 is daarbij een pré.

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Verbindend in de samenwerking
 • Flexibel in denken en doen
 • Organiseert eigen werk
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingssensitief
 • Anticiperend
 • Energiek

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een opdrachtgever;
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 13, met een maximum brutosalaris van € 6.993,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons kun je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?