Senior Projectleider Ketenbureau i-Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep

 Regio Utrecht    24 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

De organisatie

De organisatie vertegenwoordigt een groot aantal Nederlandse gemeenten en zet zich in, samen met haar afdelingen, voor een krachtige lokale overheid. Vanuit de principes van het organisatiebeleid staat de organisatie centraal in de lokale uitvoering van maatschappelijke uitdagingen door gemeenten. Dit wordt onder andere bereikt door nauwe afstemming met organisatiebeleid en actieve deelname in de netwerken van gemeenten en hun partners. Samenwerking wordt gestimuleerd door middel van 'samen organiseren', en waar mogelijk worden standaarden ontwikkeld om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

In opdracht van het beleid van de organisatie draagt de organisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Samenwerken als één entiteit, met leden en partners, om maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein op te lossen.
 • Verbeteren van de dienstverlening.
 • Streven naar een efficiënte en flexibele organisatie.
 • Voorbereiden op de toekomst.

Samen met gemeenten, zorgaanbieders, softwareleveranciers en samenwerkingspartners werkt het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan het vereenvoudigen van de uitvoering, verminderen van de administratieve lasten en verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo). Met als doel meer tijd en geld voor zorg en ondersteuning aan de cliënt. Leden van de stuurgroep i-Sociaal Domein zijn: Actiz, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, VNG, Valente en VWS.

De opdracht

Het Ketenbureau voert diverse projecten uit in het kader van de Wmo en Jeugdwet. Dit vanuit de belangrijkste opdracht van het Ketenbureau i-Sociaal Domein om de vermijdbare administratieve lasten te reduceren.

In opdracht van de stuurgroep i-Sociaal Domein werkt het Ketenbureau aan een projectplan en de feitelijke uitvoering van projecten op een aantal onderwerpen:

 • Data en Monitoring De inzet van data en monitoring is in toenemende mate van belang voor het werk van het Ketenbureau. Dit heeft onder andere betrekking op het gebruik van het berichtenverkeer conform de iStandaarden, de implementatie van (contract)standaarden, samenwerkingsafspraken en inkoopvormen. De projectleider wordt gevraagd om de informatiebehoefte af te stemmen met betrokken stakeholders. Kennis van relevante ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het netwerkmodel voor informatieuitwisseling is daarbij noodzakelijk. In samenwerking met ketenpartners dienen de juridische, technische en informatiekundige randvoorwaarden afgestemd te worden en omgezet te worden in praktisch toepasbare dashboards en rapportages. De projectleider heeft de benodigde inhoudelijke kennis, en functioneert tevens als voorzitter van werkgroepen met ketenpartners.
 • Standaardisatie Kernbedingen Wmo Het Ketenbureau ontwikkelt momenteel contractstandaarden Wmo. In het kader hiervan vindt onderzoek plaats naar de standaardisatie van kernbedingen. Hierbij wordt onderzocht wat de juridische definitie is van kernbedingen, op welke wijze deze kernbedingen gestandaardiseerd kunnen worden en binnen welk gremium dit opgepakt dient te worden.

Wij zijn op zoek naar een ervaren projectleider die met zijn uitgebreide kennis van het sociaal domein, specifiek de Wmo en de Jeugdwet, ons kan ondersteunen op bovenstaande projecten en gerelateerde thema’s. We zoeken een gedreven persoonlijkheid die goed om kan gaan met soms tegengestelde belangen, en ervaring heeft met landelijke projecten binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. De projectleider is verantwoordelijk voor de planvorming, afstemming en uitvoering van de genoemde projecten, inclusief afstemming binnen de organisatie, met gemeenten, aanbieders en andere stakeholders.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Opstellen en bijstellen van projectplannen en bijbehorende begrotingen.
 • Zorgdragen voor toetsen en verantwoorden van de projecten.
 • Zorgdragen voor het opstellen van de documenten voor de stuurgroep.
 • Problemen en vragen omzetten naar concrete acties.
 • Omzetten van vragen/problemen uit het werkveld naar concrete onderzoeksvragen.
 • Integraal afstemmen met de diverse interne en externe stakeholders en zorgdragen voor draagvlak voor de gemaakte keuzes.
 • Zorgdragen voor het veranderproces als onderdeel van de totstandkoming van projecten

Resultaat van de opdracht

Het eindresultaat is het opleveren van projectplannen en –resultaten, welke binnen de gestelde kaders van tijd, geld, capaciteit en kwaliteit worden gerealiseerd. Deze plannen beschrijven het proces aan de hand waarvan de implementatie kan plaatsvinden. Dit binnen het mandaat van de stuurgroep i-Sociaal Domein en hiermee samenhangende randvoorwaarden.

De ideale kandidaat

 • heeft een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Bestuurskunde of een vergelijkbare multidisciplinaire organisatie- c.q. veranderkundige studie.
 • heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Project- of Programmamanager zoals omschreven in deze offerteaanvraag;
 • heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van project- of programmaleider in complexe bestuurlijke omgevingen met betrekking tot data en monitoring.
 • heeft ruime ervaring met het opzetten van ketenprojecten, het leiden van projectteams bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit diverse ketenpartijen en het bijbehorende stakeholdermanagement.

Verder beschik je over de volgende competenties

• Resultaatgericht • Klantgericht • Omgevingsbewustzijn • Gericht op samenwerking • Integriteit • Zelfontwikkeling • Zelfstandig en planmatig • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk (projectdocumentatie) • In staat om partijen te verbinden (op inhoud en relatie) • Analytisch

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract van 6 maanden met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 13, met een maximum brutosalaris van € 6.993,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?