Tijdelijk aanjager op Specifieke uitkeringen Jeugdpreventie/ Ond

 Connect-Me-Groep

 Provincie Utrecht    24 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

 

Organisatie
Wij zijn een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Onze gemeente ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met onze buurgemeenten . In deze complete stad ligt voor onze gemeente ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Binnen de aanpak Leefbaarheid en Veiligheid in in onze gemeente werken wij met een breed scala aan organisaties, en straks ook inwoners, aan 3 ambities op het vlak van leefbare wijken, perspectief voor de jeugd en bestaanszekerheid. Wij vliegen deze ambities integraal en in samenhang aan en belangrijk is dat wij de vraagstukken vanuit de inwoner aanvliegen.

Wij zoeken een  aanjager die onderdeel uitmaakt van het programmateam en van hieruit een bijdrage levert ten aanzien van alle subsidieaanvragen vanuit de SPUK Kansrijke Wijk op het thema jeugd. Je jaagt vernieuwing en samenwerking aan, denkt mee en faciliteert. Daarnaast gaat de aanjager concreet aan de slag met het realiseren van concrete projecten die zijn benoemd in een subsidieaanvraag op de thema’s Veerkracht en Weerbaarheid, het Jonge Kind en een kleiner onderdeel Jongeren en een startkwalificatie/certificaat. 

De projecten waar je mee aan de slag gaat, krijgen voornamelijk vorm binnen de pijler Perspectief voor de Jeugd en Jongvolwassenen. In de uitvoering van deze projecten sluiten wij zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande structuren, interventies of projecten. Zo gaan we aan de slag met het versterken van en de toegang tot de VVE (Thema Het jonge kind) en het realiseren van een Verrijkt Schooldag (Thema veerkracht en Weerbaarheid). De projecten zijn al redelijk concreet omschreven in onze subsidieaanvraag, er zijn al projectgroepen gestart en we moeten in deze fase van grove planvorming naar realisatie. Wij moeten in de eerste helft van 2024 de uitvoering van deze projecten in de steigers zetten. De uitvoering van deze activiteiten loopt uiteindelijk tot en met 2025, eventueel 2026. Na afloop van deze opdracht neemt het programmateam deze taken dan ook over.

De aanjager vervult een belangrijke rol in het programmateam Leefbaarheid en Veiligheid en werkt daarmee onder de inhoudelijke aansturing van de programmaleider, met als bestuurlijk opdrachtopgever de Alliantie Leefbaarheid en Veiligheid. Dit is dus een rol waarin je niet exclusief voor de gemeente werkt, maar voor een Alliantie van betrokken partijen vanuit de opgaven die zijn geformuleerd voor de Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. 

Onderwijskansenbeleid
In 2018 is de nieuwe verdeling van de rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de komende jaren bekend gemaakt. Voor onze gemeente impliceerde dit een verdubbeling van het budget. Hierop is in co-creatie met onze partners een uitvoeringsplan Onderwijskansenbeleid (OKB) en peuteropvang opgesteld. Doelstelling van dit plan is dat alle (jonge) kinderen hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk beginnen en doorlopen met als uiteindelijke doel het behalen van een startkwalificatie en het succesvol participeren in de maatschappij. Kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om deze te verkleinen of weg te werken. Met het uitvoeringsplan zijn meerdere nieuwe activiteiten en subsidiemogelijkheden opgezet, is een werkgroep actief bestaande uit een gemeentelijk coördinator Onderwijskansenbeleid en twee educatief gebiedsverbinders) actief en is steeds meer de verbinding gevonden met onze partners in de stad. Daarmee zien we dat het onderwerp steeds meer is gaan leven wat verbinding en vernieuwing in de stad brengt. De coördinator Onderwijskansenbeleid is momenteel tijdelijk ingevuld vanwege ziekte van een collega. De plannen van hierboven beschreven SPUK Jonge Kind zijn in samenhang met het onderwijskansenbeleid vormgegeven. Gezocht wordt nu naar verbinding in overleg en activiteiten die elkaar versterken. Een actualisatie van het uitvoeringsplan OKB moet de synergie met het plan van aanpak SPUK Jonge Kind zichtbaar maken.

De aanjager zal adviseren over de samenhang tussen het programma en het OKB. Zij draagt daarin zorg voor actualisatie van het uitvoeringsplan OKB zodat deze laatste gereed is voor besluitvorming.  Dit vraagt daarnaast om een concreet advies over de verdere inzet van de huidige werkgroep OKB (waaronder gemeentelijk coördinator OKB) en wat dit (in capaciteit) van de gemeentelijke inzet op onderwijskansenbeleid vraagt is onderdeel van de opdracht.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met projectmatig werken
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen het sociaal domein;
 • Minimaal 2 jaar kennis en/of werkervaring binnen het werkveld van het jonge kind
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen of voor een gemeente
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

Competenties

 • Je overziet het beoogde eindresultaat en de benodigde sturing van het proces, planning en middelen om tot dit resultaat te komen; gewenst is senioriteit op projectmatig werken en een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Je bent in staat om het onderwerp, de vraagstukken en de keuzes die dit vraagt te agenderen en in partnerschap richting te geven;
 • Je verbindt betrokken partijen door nauw aan te sluiten bij de praktijk en proactief te zijn in het vergaren van informatie en behoeften;
 • Ten slotte ben je een professional met ervaring die daadkrachtig is en stuurt op dat wat nodig is; Hierbij is verbinden, enthousiasmeren, reflectie, analytische vermogen en resultaatgerichtheid van belang.

 Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract van 6 maanden met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 11/12, met een maximum brutosalaris van € 6.777,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."