VACATURESOntdek welke baan past bij jouw talenten

Ben jij starter of juist een ervaren professional?
Nu is het aan jou, ontdek welke vacature jou aanspreekt en solliciteer.

Strategisch beleidsadviseur

 Connect-Me-Groep
 Provincie Drenthe    16 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Inkomen - Adviseur Klantbeleving WPI

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32-36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Inkomensconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32-36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Medewerker schuldhulpverlening vroegsignalering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Consulent budgetbeheer en Financieel Ontzorgen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    24 tot 36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Consulent Participatie en Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Handhaver Participatiewet met focus op heronderzoeken

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    18 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Wmo-consulent allround

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Wmo-consulent Junior

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Werkregisseur Intensieve Begeleiding

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

senior Inkomensconsulent Levensonderhoud

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Procesregisseur Jeugd- Team Regisseurs Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    32-36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Coördinator Actieprogramma Versterking Sociale Basis

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Expert Persoonsgebonden Aanpak (PGA) Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    16 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Regisseur Schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Beleidsadviseur Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Jeugdhulpverlener

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Enthousiaste budgetbeheerder

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    28-32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Projectleider/Beleidsadviseur inkomen en SHV

 Connect-Me-Groep
 Provincie Overijssel    28 tot 36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Coördinator WMO/Jeugd

 Connect-Me-Groep
 provincie Zuid Oost Brabant    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Sociaal Werker Jeugd/ Procesregisseur Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Teamleider Leefomgeving

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    28 tot 36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Opvangcoördinator Oekraïne

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Gedragsdeskundige

 Connect-Me-Groep
 Provincie Flevoland    32-36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Tijdelijk aanjager op Specifieke uitkeringen Jeugdpreventie/ Ond

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    24 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Gedragswetenschapper

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    28 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent Aanmeldteam Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    24 -32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Senior beleidsadviseur Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noordoost Brabant    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Casusregisseur Nazorg ex-gedetineerden

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Programmasecretaris sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Functioneel beheerder

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
ICT in het sociaal domein
Detachering

Trajectcoach

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    12 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Projectleider Implementatie Versterking Sociale Basis

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    16-24 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Accounthouder Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Consulent Zorg

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

WMO Consulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Overijssel    28-32 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Onderwijs, Jeugd en Zorg - Werkbegeleiding Toeslagenteam Doorbraakteam

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    24 -28 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Intervisie-begeleider

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    4 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

2x Business Analisten

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Functioneel- Applicatiebeheerder Allegro / Kredietbank

 Connect-Me-Groep
 Provincie West-Brabant    36 uur


Verlopen
ICT in het sociaal domein
Detachering

Sociaal Raadslid

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Projectleiding inkoop Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    16-24 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

2x Juridisch medewerker participatie sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 provincie West Brabant    36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Locatiemedewerker gemeentelijke opvang

 Connect-Me-Groep
 Provincie Flevoland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Trajectbegeleider Schuldenproblematiek

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) coach

 Connect-Me-Groep
 provincie West Brabant    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Projectleider Tussenvoorziening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    28-32 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Ervaren inkomensregisseur

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Medewerker Toezicht en Handhaving (BOA)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Junior Beleidsmedewerker Wmo

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Afdelingsmanager Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Jobcoach inburgering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24-28 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Intaker Participatiewet

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 -28 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Beleidsadviseur jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    22 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Teamleider Sociaal Domein WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32-36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Teamleider Sociaal Domein Ontwikkeling & Advies

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32-36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Consulent Werk en Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Flevoland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Toetser Participatiewet

 Connect-Me-Groep
 Provincie Overijssel    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Jeugdconsulent / Gespreksvoerder Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    28-32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Projectleider Caseload management trajectbegeleiding

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    16-24 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Adviseur Beleid Participatie MO (Specifiek gericht op armoedeverzachting)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Senior beleidsadviseur Participatie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    24 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Functioneel beheerder Centric Leefomgeving (CLO)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 -32 uur


Verlopen
ICT in het sociaal domein
Detachering

Consulent Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 tot 36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Juridisch kwaliteitsmedewerker sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    16-24 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Handhavingsspecialist Werk en Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Gedragswetenschapper Jeugdbeschermingstafel

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

(2x) Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Schuldhulpverlener voor Ondernemers

 Connect-Me-Groep
 Amstelveen    32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Projectleider Ketenaanpak Kansrijke Start

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    16 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Projectleider Gezond en Actief Leven

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    32 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Jeugdconsulent 2 FTE

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent Sociaal Domein (specialisatie WMO)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32-36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Beleidsadviseur Jeugdhulp

 Connect-Me-Groep
 Provincie Drenthe    24 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Beleidsondersteuner sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Budgetbeheerder

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    24 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

WMO consulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Allround Inkomensconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent/coördinator Kinderopvangtoeslag affaire (KOTA)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Medewerker inkomensondersteuning (energietoeslag)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Toeslagenaffaire

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Regisseur Werk en Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32-36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

2 Consulenten Centrum Jeugd en Gezin

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Drenthe    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Schuldhulpverlener

 Connect-Me-Groep
 Provincie Drenthe    28-32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Kwaliteitsmedewerker Financiële Hulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    16-24 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Inkomensconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Sociaal domein (Wmo)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 tot 32


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Klantmanager Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

(ervaren) Kwaliteitsmedewerker sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    24 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Ervaren klantmanager Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Inburgering

 Connect-Me-Groep
 Regio Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Participatie Consulent Inburgering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    24 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    16-32 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Ervaren Schuldhulpverlener (vroegsignalering/preventie)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

VACATURESNiet direct jouw ideale baan gevonden?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."