Beleidsadviseur schuldhulpverlening en toeslagenaffaire

 Connect-Me-Groep

 Provincie Zuid-Holland    28-32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Waar ga je werken?

Onze klant is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 90 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke ontwikkeling bestaat uit ong. 35 medewerkers. Wij zijn het (beleids-) ontwikkelteam voor maatschappelijke vraagstukken gericht op de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat de advisering over effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Daar waar het nodig is. Voor wie het nodig is. En zolang het nodig is.

De functie

Wij zoeken een tijdelijke beleidsadviseur voor de onderwerpen schuldhulpverlening, toeslagenaffaire, laaggeletterdheid en advisering aan onze subsidietafel FIT. Je werkt in deze opdracht nauw samen met collega’s uit team MO en met de uitvoerende afdeling WIJZ.

De taken rondom schuldhulpverlening liggen vooral op het vlak van preventie en schuldhulp voor ondernemers. Onderdeel hiervan is ook het adviseren van wethouder(s) over de keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Aangezien deze gemeente ook een deel van de schuldhulpverlening voor een tweetal andere gemeenten uitvoert, stem je het beleid ook af met collega’s en bestuurders uit deze gemeenten.

Voor het onderwerp laaggeletterdheid werk je in de regio samen met gemeenten. Je monitort afspraken rondom de Wet educatie en beroepsonderwijs en stuurt waar nodig bij. Je bent accounthouder voor belangrijke taalpartners en neemt deel aan overleggen van de taalketen.

De subsidietafel FIT gaat over het versterken van financiële zelfredzaamheid van inwoners, integratie van statushouders en de digi- en taalvaardigheden. Vanuit de subsidietafel FIT ben je het aanspreekpunt voor lokale partijen die inwoners met financiële hulpvragen ondersteunen en monitor je de subsidie afspraken met deze partijen. Je doet dit samen met de voorzitter van de subsidietafel die regelmatig bijeenkomsten organiseert.

Tenslotte adviseer je collega’s en het college over de toeslagenaffaire en werk je samen met de projectleider aan heldere werkafspraken voor consulenten.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgerond opleiding op minimaal hbo-bachelorniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met beleidsadvisering binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;
 • Daarnaast heb je minimaal 2 jaar recente aantoonbare werkervaring op het gebeid van Schuldhulpverlening en/of de toeslagenaffaire;
 • Je brengt een eigen mobiele telefoon (inclusief abonnement) en laptop/iPad mee voor zakelijke contacten. (wij kunnen je daarbij helpen indien nodig.

Verder bezit je de volgende competenties:

 • Ondernemingszin Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
 • Creativiteit Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
 • Omgevingsbewustzijn Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
 • Regisseren Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 11, met een maximum brutosalaris van € 5.725,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?