Interim Manager Werkgeversservicepunt

 Connect-Me-Groep

 Provincie Noord Holland    16-36 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Als Interim Manager van het MT van het Werkgeversservicepunt (WSP) neem jij de verantwoordelijkheid over voor een aantal extra dossiers die aandacht behoeven. Je rapporteert aan de directeur WSP, voert de opdracht(en) doelgericht uit en zoekt hierbij actief de samenwerking met het netwerk dat is verbonden op de diverse dossiers. Je vertegenwoordigt het WSP in lokaal, regionaal en/of nationaal overleg.

Werkzaamheden

Bestanddelen van de opdracht De Interim Manager Werkgeversservicepunt overlegt met UWV, rapporteert over de geslaagde testrun met het regionale matchingssysteem, vraagt input voor de gezamenlijke bijeenkomst van de regiogemeenten en luistert en adviseert de directeur op de andere dossiers op basis van zijn/haar eigen ervaringen. Hij /zij heeft afspraken met teammanagers van het WSP voor hun input op de aan de toevertrouwde dossiers en woont afdeling overleggen bij die in het teken staan van het wendbaar werken.
De Interim Manager Werkgeversservicepunt levert verslagen aan voor het managementteam WSP op de aan zijn/haar toevertrouwde dossiers.
De dossiers zijn onder meer: Integrale werkgeversbenadering: In beeld brengen welke partijen een rol spelen in de werkgeversbenadering in onze gemeente en advies uitbrengen over waar de regie moet liggen. Daarnaast advies uitbrengen over waar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering moet liggen. Hiervoor inventariseren bij de verschillende afdelingen van onze gemeente en het UWV. Draagvlak creëren bij de stakeholders voor gezamenlijke visie op werkgeversdienstverlening.

Doorontwikkeling werkwijze WSP
Je bent eigenaar van de vanuit het Agile gedachtegoed ontwikkelde manier van werken binnen het WSP en de doorontwikkeling hiervan. Vanuit de bestaande visie op wendbaar werken met in hoge mate zelfsturende teams, breng je voorstellen in het MT voor de optimalisatie hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het doorontwikkelen en borgen van deze werkwijze.

Vernieuwing ict systemen:
Zowel onze gemeente als UWV vernieuwen hun ict systemen. Je bent eigenaar en aanspreekpunt namens de directeur WSP voor deze dossiers. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de dienstverlening van WSP en daarbij de samenwerking UWV/gemeente en de regio- gemeenten en stakeholders/RWC minimaal op het huidige niveau ondersteund worden door de nieuwe systemen. Je vertegenwoordigt WSP bij G4 overleg, de VNG en bij het UWV, je volgt de regionale en landelijke ontwikkelingen op dit dossier.

Op te leveren resultaat Per dossier zorg je voor een (mini-) projectplan met de te realiseren mijlpalen. Je prioriteert de voorgestelde acties en voorziet deze op basis van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan van ambitieuze maar realistische doorlooptijden. Elk plan daagt de lezers uit om medeverantwoordelijkheid te nemen. Waarna de opdracht kan worden uitgevoerd en afgerond. Successen worden gevierd. Afstemming: De Interim Manager Werkgeversservicepunt heeft regelmatig contact met de directeur WSP en tenminste wekelijks met de teammanagers WSP en met de (regionale) projectleiders op jouw dossiers. Wanneer het nodig is doe je schriftelijk verslag, wanneer het kan beperk je dat tot een korte samenvatting van de gemaakte afspraken.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders onze stad. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s)
Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken ruim 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor onze inwoners, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen. Het werkgeversservicepunt vervult namens de centrumgemeente een belangrijke rol in de regionale samenwerking op het gebied van het samenbrengen van werkgevers en werknemers. 

Over WSP      

Als WSP nemen we een bijzondere positie in op het speelveld van Werk. WSP is een geïntegreerd WSP van UWV en onze gemeente en twee satelliet WSP’s is onderdeel van Werkgeversservicepunt dat een partnerschap is van UWV, Pantar, AM-match en een 8 tal gemeenten. WSP neemt deel in de arbeidsmarktregio binnen onze gemeente. Dit is een netwerk van alle partijen op het gebied van werk in de arbeidsmarktregio in onze stad. Het bieden van werkgeversdienstverlening is de kerntaak van WSP. We bieden kansen op werk aan de doelgroepen die wij bedienen: werkzoekenden vanuit de WW, Wajong, WIA, Ziektewet, Participatiewet. Doelgroepen die over het algemeen niet op eigen houtje aan het werk komen. Voor die groepen willen we passende kansen creëren op de arbeidsmarkt om die inclusieve arbeidsmarkt te bereiken.

Functie eisen

  • Je beschikt over HBO denk en werkniveau
  • Je hebt  een LEAN black belt -of een gelijkwaardige opleiding
  • Je hebt tenminste twee van de afgelopen vijf jaren leiding gegeven in een Agile omgeving
  • Je bent de afgelopen tien jaar tenminste 5 jaar als manager of als projectleider betrokken geweest bij de implementatie van veranderde/nieuwe applicaties
  • Je hebt tenminste vier jaar werkervaring als manager/projectleider in een G4-gemeente, een regionaal werkgeversservicecentrum of het UVW

Wat bieden wij jou?

  • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en de mogelijkheid om in vaste dienst te komen bij een gemeente.
  • Een functie ingeschaald in functieschaal 11/12, met een maximum brutosalaris van € 6.777,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
  • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.
  • Faciliteiten voor hybride werken, inclusief een laptop en smartphone, met mogelijkheden voor thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor.

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak gemeentelijke organisaties. Met onze begeleiding overtuig je opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien, afhankelijk van jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."