Regionaal Transformatiemanager Jeugd

 Connect-Me-Groep

 Provincie Utrecht    32 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Wij zijn een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Onze gemeente ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met een aantal buurgemeenten. In deze complete stad ligt voor onze gemeente ook een taak in het verduurzamen van de stad.
          
Onze regio bestaat uit 5 buurtgemeenten gemeenten. In  de regio werken de gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Dat doen we in een netwerkstructuur. Bij de start van onze regionale samenwerking focusten we ons op (inkoop) Jeugd en Wmo met een Regionale Backoffice die verantwoordelijkheid heeft in contractmanagement, financiële administratie en monitoring.

Als regio zijn wij inmiddels doorontwikkeld en zien we steeds meer kansen om in gezamenlijkheid krachtig een deel van onze maatschappelijke opgaves te realiseren. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk kinderen thuis opgroeien. Thuis met de meest effectieve begeleiding voor zowel de jeugdige als het gezin, of, als dat beter is, (tijdelijk) in een passende gezinsvorm met perspectief. De beste oplossing voor jeugdigen en gezinnen staat centraal.

In de praktijk werken we steeds meer samen binnen de uitvoering; dit varieert van het werk richting gecontracteerde aanbieders tot het meer eenduidig werken bij de sociale teams, van handhaving/zorgfraude tot de accounts van Yeph (essentiële functies Jeugd) en Gezinsvormen. De tandem beleid-uitvoering versterken we regionaal én we ontwikkelen de samenwerking in de uitvoering door.

We organiseren het werk in de regio zodanig dat er altijd een beperkte groep met een opgave bezig is, binnen het regionaal ambtelijk overleg Jeugd; andere collega’s worden zijdelings betrokken en op de hoogte gehouden. Dat onze samenwerking goed loopt blijkt uit het feit dat wij als robuuste regio zijn aangemerkt.

Waar staan we nu?

Sinds zomer 2023 zijn de producten op jeugdhulp opnieuw ingekocht na in lang traject waarin de inhoudelijke transformatie jeugd centraal stond. Nu het eerste jaar van implementatie zijn doorlopen gaan wij – met onze gecontracteerde aanbieders en partners- de transformatie verder vormgeven. Dit passend binnen de opdracht zoals deze taakgericht is weggezet bij Gezinsvormen (voor de doelgroep jeugdhulp met verblijf inclusief ambulante ondersteuning), ons leveranciersmanagement (inclusief monitoring van effecten) als de 3 transformatietafels (integrale crisisdienst, jeugdhulp in onderwijstijd en Specialistische GGZ) die wij zijn opgestart. Veel van de werkzaamheden hiervan zijn onderverdeeld tussen de beleidscollega’s jeugd van de 5 gemeenten. Het coördineren van de samenhang van deze opgaven vraagt steeds meer tijd waarmee deze vacature van transformatiemanager is ontstaan; meer samenhang binnen het leveranciersmanagement en de toeleiding, casusregie van sociale teams is gewenst. Gezien de grote samenhang met de werkzaamheden met de huidige projectleider Gezinsvormen wordt dit onderdeel van je functie.

Opdracht

Bij de inkoop van Jeugdhulp is er veel accent gelegd op een aantal inhoudelijke verbeteringen. We zijn daarom op zoek naar een transformatiemanager Jeugd die nu in de praktijk deze verbeteringen gaat volgen, stimuleren en gaat versnellen. Ons doel is voorkomen, verkorten en versterken van Jeugdhulp.

Je bent als transformatiemanager de spin in het web en verbindt alle initiatieven aan elkaar. Je enthousiasmeert en ordent. Je fungeert als herkenbaar en actief aanspreekpunt voor zowel collega’s van de vijf gemeenten als voor de Combinatie Gezinsvormen. Je werkt nauw samen met de (senior)contractmanager van de Regionale Backoffice.

Om de nieuwe werkwijze van de sociale teams én het leveranciersmanagement daadwerkelijk te realiseren zal de transformatiemanager overzicht houden op alle aspecten die hiermee verband houden. Hij/zij zorgt ervoor dat de gekozen koers daadwerkelijk wordt uitgevoerd, verbindt, stimuleert, stuurt eventueel bij, is vraagbaak en bewaakt de voortgang. Daarvoor is monitoring cruciaal omdat hiermee zicht komt op de voortgang; op dit onderdeel werkt de transformatiemanager nauw samen met de regionale informatiemanager.

Een specifiek thema is de harmonisatie van de diverse op casuïstiek gerichte inhoudelijke overleggen.

Vanuit het projectleiderschap Gezinsvormen ligt het accent van de transformatiemanager op het verder opbouwen van de samenwerkingsstructuur met de Combinatie (samenwerking van 4 aanbieders). Je leidt het regionale accountteam en monitort in partnerschap met de Combinatie de uitvoering van de contractafspraken. Je volgt de financiële afspraken rondom de taakgerichte bekostiging. Daarnaast moeten het gezamenlijk beschreven transformatieplan daadwerkelijk vorm krijgen. Je organiseert bestuurlijke overleggen, werkbezoeken etc.

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Namens de regio draag jij de visie, leidende principes en overige uitgangspunten uit, zodat er zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit de bedoeling van de ontwikkelopgaven van de inkoop Jeugdhulp 2023
 • Je zit het Ambtelijk Overleg Jeugd voor dat 1 keer in de 2 weken bijeen komt
 • Je legt verbinding met het Ambtelijk Overleg Onderwijs
 • Je stuurt proactief op de uitvoering van de contracten met name voor wat betreft de bijbehorende transformatieopgave en je stuurt bij waar nodig in nauw contact met de senior contractmanager
 • Je informeert en betrekt de ambtelijk opdrachtgever en de collega’s van het de gemeenten in de regio (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Je rapporteert over de voortgang van de opdracht en escaleert waar nodig
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van dashboards om de afspraken uit het contract te monitoren
 • Je leidt het accountteam Gezinsvormen. Hierin zijn beleid, contractmanagement, datamanagement, financieel management en uitvoering samengebracht
 • Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van zowel de inhoudelijke opdracht als het financieel kader van het contract Gezinsvormen. Je stelt zo nodig maatregelen voor om binnen de financiële kaders te blijven in samenwerking met (de financieel adviseur) uit het accountteam Gezinsvormen. Je doet dat in afstemming met de Combinatie

Functie eisen

 • Aantoonbare werkervaring met transformatie van Jeugdhulp
 • Aantoonbare werkervaring met Jeugdhulp met verblijf
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider/-manager met veranderprocessen
 • Aantoonbare werkervaring met relatiebeheer/ accountmanagement vanuit de gemeentelijke rol als opdrachtgever

Competenties

 • Verbinder
 • Communicatief vaardig
 • Creatief
 • Helicopterview
 • Koersvast

 Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en de mogelijkheid om in vaste dienst te komen bij een gemeente.
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 12, met een maximum brutosalaris van € 6.777,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.
 • Faciliteiten voor hybride werken, inclusief een laptop en smartphone, met mogelijkheden voor thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor.

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak gemeentelijke organisaties. Met onze begeleiding overtuig je opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien, afhankelijk van jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."