Adviseur Jeugdgezondheidszorg (PGA en RVP)

 Connect-Me-Groep

 Provincie Gelderland    32-36 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden heeft alle kinderen van 0-18 jaar in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en gaan uit van hun eigen kracht. Daarbij geven we extra aandacht en zorg aan ouders en kinderen die dat nodig hebben. Wij zetten ons in om kinderen een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven. We richten ons zowel op het kind als op zijn/haar leefomgeving in de brede zin: thuis, voorschoolse voorzieningen, school en omgeving. 

Voor de afdeling JGZ, team beleid, zijn wij op zoek naar een adviseur voor de onderwerpen Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) en Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

De organisatie is volop in ontwikkeling en daarmee ook de afdeling JGZ. De inzet is onze werkwijze meer en meer op een proces- en projectgerichte manier neer te zetten. Verbinding, gezamenlijk eigenaarschap en verbeteren van de samenwerking zijn belangrijke thema’s.

 Wat ga je voor ons doen?

In de functie van adviseur JGZ (PGA en RVP) werk je actief samen met het management en beleidsadviseurs:

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep asielzoekers en het rijksvaccinatieprogramma;
 • Je bent pro-actief in het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen. Je verzamelt en bestudeert relevante informatie en adviseert actief over de implementatie en de uitvoering van reeds vastgesteld beleid;
 • Je vertaalt landelijk beleid naar de JGZ Gelderland-Midden;
 • Je geeft consequenties aan van (extern) beleid en adviseert het MT hierover;
 • Je formuleert beslissingsmogelijkheden bij de ontwikkeling van beleid;
 • Je leidt, organiseert en voert projecten en activiteiten uit in het kader van beleidsadvisering en kwaliteitsverbetering en ten dienste van implementatie van nieuwe ontwikkelingen;
 • Je fungeert als adviseur en vraagbaak voor MT en evt. anderen op deelonderwerpen
 • Je zet voor PGA en RVP de productfinanciering verder op en implementeert dit in de bestaande werkwijze;
 • Je adviseert over capaciteitsvraagstukken en inzet van personeel;
 • Je adviseert over locaties, soorten dienstverlening en verantwoording;
 • Je legt en onderhoudt interne- en externe contacten en voert zo nodig overleg met betrokkenen;
 • Je bent onderdeel van het GGD brede team zorg voor asielzoekers en het RVP;
 • Je bent op deelonderwerpen betrokken bij gespreksvoering met gemeenten over beleidswijzigingen en andere ontwikkelingen.

Specifiek voor PGA

 • Je zorgt voor aansluiting van de uitvoering van de reguliere JGZ met de uit te voeren zorg voor deze specifieke doelgroep;
 • Je bent eerste aanspreekpunt vanuit de JGZ in de zorg voor asielzoekers en statushouders (ook nieuwkomers zoals uit de Oekraïne) en zorgt voor aanpassing en implementatie van nieuwe werkprocessen die hieruit ontstaan in afstemming met alle betrokkenen;
 • Je stemt hierin direct af met collega’s van andere productgroepen in de GGD en neemt deel aan het GGD brede overleg asielzoekers zorg;
 • Je vertaalt landelijke richtlijnen en processen naar de GGD Gelderland-Midden en implementeert dit binnen de werkwijze in afstemming met het team;
 • Je levert input vanuit de Gelderland Midden naar de GGDGHOR;
 • In samenwerking met de controller en het PGA team werk je de product begroting verder uit en zorg je voor implementatie hiervan in de werkwijze van de PGA;
 • Je bent verantwoordelijk voor het goed inrichten, monitoren en aanpassen van het werkproces, specifiek bij het openen van nieuwe opvang locaties;
 • Je volgt de nieuwe aanbesteding PGA en implementeert de nieuwe afspraken in de dienstverlening van JGZ.

Specifiek voor RVP

 • Je bent voor een deelgebied van de werkzaamheden rondom RVP verantwoordelijk;
 • Je neemt deel aan de landelijke werkgroep Randvoorwaarden RVP en adviseert daar over tariefstellingen en uitvoeringsrandvoorwaarden (bv bij nieuwe vaccinaties of informed consent);
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van een goede RVP begroting en capaciteitsmanagementtool;
 • Je vertegenwoordigt de belangen van JGZ in de klankbordgroep vaccineren VGGM breed. Daarin wordt nagedacht over een bredere ‘vaccinatievoorziening’ en samenwerking tussen de afdelingen;
 • Je bereidt besluiten voor aan het MT inzake allerlei praktische en uitvoerings -zaken. Voor sommige zaken krijg je mandaat. Denk aan planningskaders, materialen of communicatie;
 • Je bent projectleider van de projectgroepen vaccineren 4-18, namelijk doorontwikkeling intern en implementatie veranderend vaccinatieschema;
 • Je werkt nauw samen met 4 jeugdartsen met aandachtsgebied RVP, die de inhoudelijke keuzes en instructies voorbereiden. Jouw rol zit vooral in het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het coördineren;
 • Je werkt nauw samen met het Planbureau RVP.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op donderdagochtend 18 juli 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. 

Je analyseert bestaande bedrijfsprocessen om inefficiency te identificeren en kansen voor verbetering te ontdekken.

Rapportage en aanbevelingen: je stelt duidelijke en beknopte rapporten met analyse, bevindingen en aanbevelingen voor verbeteringen op.

Projectmanagement: je neemt deel aan projecten gericht op procesoptimalisatie en je implementeerd effectieve oplossingen.

Functie eisen

 • Minimaal hbo-diploma bij voorkeur in de gezondheidszorg
 • Je hebt in de periode 2019-heden aantoonbare ervaring opgedaan als projecteider/adviseur. Verder heeft het de voorkeur dat je als projectleider/adviseur ervaring hebt opgedaan binnen een Overheidsorganisatie en het liefst bij een GGD
 • Je hebt recent, in de periode 2015-heden, aantoonbaar ervaring opgedaan als projectleider van strategische projecten

Competenties

 • Communicatief 
 • Samenwerkingsgericht
 • Besluitvormingsgericht
 • Initiatiefrijk en positief

 LET OP: bij interesse voor deze functie vragen we je niet alleen je cv achter te laten, maar ook een motivatiebrief waaruit blijkt dat jij de geschikte kandidaat bent voor de functie van Adviseur Jeugdgezondheidszorg (PGA en RVP). 

 Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en de mogelijkheid om in vaste dienst te komen bij een gemeente.
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 10/11, met een maximum brutosalaris van € 5.997,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.
 • Faciliteiten voor hybride werken, inclusief een laptop en smartphone, met mogelijkheden voor thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor.

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak gemeentelijke organisaties. Met onze begeleiding overtuig je opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien, afhankelijk van jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel? 

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."