Beleidsregisseur Specialistische Ondersteuning Jeugd

 Connect-Me-Groep

 Regio Utrecht    32-36 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Waar ga je werken?

Deze gemeente is met zo’n 160.000 inwoners een groeiende stad die zich snel ontwikkelt. De organisatie beweegt daarin mee. Met plezier zetten we onze kennis en kunde in voor steeds betere ondersteuning van inwoners en organisaties. Als beleidsregisseur kom je bij de afdeling Samen Leven. Vanuit opgaveteams werken we intensief samen op het gebied van welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. De afdeling werkt volgens de agile principes in 12 zelforganiserende opgaveteams. We willen wendbaar kunnen inspelen op ontwikkelingen die op ons afkomen. Afdeling- en teammanagers ondersteunen de teams waar nodig. Het team bestaat uit gedreven collega’s. In de organisatie weten we elkaar snel te vinden en helpen we elkaar verder.

Wat ga je doen?

Je komt te werken in het opgaveteam Specialistische Ondersteuning Jeugd. Van daaruit werk je met veel professionals binnen en buiten de organisaties samen aan een meer inclusieve stad. Binnen het opgaveteam staan de kinderen en jongeren in een kwetsbare positie centraal. Daarbij aandacht voor het (afschalen) van de specialistische jeugdzorg, de jeugdbescherming, passend onderwijs en zorg, het voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten  (VSV) en het DoorstroompuntEem (RMC).

Wegens ziekte van een van onze collega's zijn wij op zoek naar een tijdelijke collega die de volgende taken deskundig en met enthousiasme kan uitvoeren:

 • Programmaleider VSV namens de regio in nauwe samenwerking met de Programmaleider VSV namens de  scholen.  Het betreft het voorbereiden van de regiegroep en het bestuurlijk overleg, het voorbereiden en monitoren van de verschillende projecten en activiteiten.
 • In nauwe samenwerking met onze uitvoering het DoorstroompuntEem (RMC) handen en voeten geven, wij vanuit onze beleidsmatig rol
 • Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van leerplicht in relatie met ontwikkelingen rond de jeugdzorg en de regionale afstemming hierover.

Je adviseert het college van Burgemeester & Wethouders. Ons beleid is vastgelegd in het beleidskader inclusieve stad. Binnen het team bepalen we gezamenlijk de prioriteiten; we werken dus niet vanuit vaste takenpakketten. Ons uitgangspunt in het werk is de leefwereld van de inwoners.

Wat zoeken we in jou?

Je hebt aantoonbare ervaring met het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en RMC-beleid. Je kunt goed schakelen tussen beleid en uitvoering en weet wat het is om ook regionaal te werken. Specifiek houd je je bezig met beleidsontwikkelingen op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Je brengt ook:

 • een academisch denk- en -werkniveau;
 • ervaring met het vertalen van beleidsvraagstukken naar de praktijk in het sociaal domein
 • specifieke kennis van een of meerdere genoemde werkvelden
 • minimaal 2 jaar beleidsmatige werkervaring op het terrein van voortijdig schoolverlaten, bij de gemeentelijke overheid
 • minimaal 2 jaar ervaring met programmatisch werken als projectleider binnen het sociaal domein bij een 100.000+ gemeente
 • kennis van en ervaring met agile werken

Wat kan je van ons verwachten?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en uitzicht om in vaste dienst te komen bij een gemeente
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 11 (CAO Gemeente), met een maximum brutosalaris van € 5.725,- bij een volledige werkweek van 36 uur
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering
 • Faciliteiten op het vlak van hybride werken, laptop en smartphone, mogelijkheid tot thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor 

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak is dat een gemeentelijke organisatie. Met onze begeleiding overtuig jij de opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien. Dit ligt aan jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?