Inkomensconsulenten, klantmanagers en participatieprofessionals

 Connect-Me-Groep

 Landelijk    24 of 36 uur

+ Delen

Wat is vereist?

Afgeronde hbo opleiding

fungeert als vraagbaak binnen de sociale zekerheid

Kennis van mutaties en het opstellen van beschikkingen

Bekend met de Participatiewet e/o de BBZ 2004 regeling

Kennis en ervaring van de rechtmatigheid en doelmatigheid

Wat je krijgt!

Uiteenlopende opdrachten of juist een vaste opdracht

Zeer goede verdiensten in loondienst of als zzp-er

Persoonlijke aandacht en ontwikkeling

Mobiliteitspas met lease auto of OV vergoeding

Persoonlijkheidstest om beter te presteren

Wat je doet als klantmanager?

20% Beoordelen en verwerken van aanvragen
20%
25% Uitvoeren van onderzoeken en dienstverlenende gesprekken
25%
25% Opstellen van rapportages en beschikkingen
25%
15% Intakegesprekken en huisbezoeken
15%
15% Signaleren van stagnerende werkprocessen
15%

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Een baan binnen het domein Werk en Inkomen bij de overheid is een baan met betekenis. Door te zorgen dat mensen weer kunnen deelnemen aan de maatschappij en voldoende inkomen hebben om in levensonderhoud te voorzien, lever jij een significante bijdrage aan het leven en welzijn van burgers.

Die bijdrage kan zowel aan de werk- als aan de inkomenskant zijn. Bijvoorbeeld als klantmanager inkomen, consulent werk en inkomen, maar ook als medewerker bezwaar en beroep. Het resultaat van jouw werk zie je terug in de gemeente en dat maakt je trots.

De werkzaamheden waar jij je mee bezig houdt kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het voeren van intake- en voorlichtingsgesprekken, het beoordelen van aanvragen, opstellen van een plan van aanpak en inschakelen van samenwerkingspartijen. Helaas hoort fraudeonderzoek er soms ook bij. Omdat niet iedere aanvrager vanaf het begin enthousiast is, is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en mensen op een doortastende, coachende manier in beweging kunt krijgen.

Welke richting je ook kiest, wij gaan graag met je in gesprek om te kijken welke opdracht het beste bij jou past.

Je taak en rol in je functie wordt voor een groot deel bepaald door waar je werkt. Bovendien zijn er veel verschillende functies. Wat houden die allemaal in?

Binnen het participatie-vak kan een onderscheid worden gemaakt tussen professionals die werken voor de gemeente (bijvoorbeeld klantmanagers), en professionals die werken voor maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld trajectbegeleiders). Hoewel de inzet participatie-ondersteuning is, kan de focus, aanpak en achtergrond behoorlijk verschillen.

Werkzaam bij een maatschappelijke organisatie?

Professionals die werken vanuit maatschappelijke organisaties, werken ondersteunend vanuit het sociaal domein. Als professional houd je je met verschillende participatiestappen bezig. Maar het doel van het werk ligt vooral bij het ondersteunen van de eigen regie en zelfredzaamheid van de klant. Deze brede focus geeft de professional veel bewegingsruimte en vrijheid voor eigen invulling.

Werkzaam bij de gemeente?

De grootste groep participatieprofessionals die bij de gemeente werken zijn klantmanagers. Zij focussen zich vooral op de werk- en inkomensmogelijkheden van de klant. Daarnaast onderscheiden zij zich van andere participatieprofessionals doordat zij vallen onder de Algemene wet bestuursrecht.

Klantmanagers voeren namens het college van Burgemeester en Wethouders lokale verordeningen en wetten uit die te maken hebben met werk en inkomen. Deze besluiten zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. Dit zorgt voor een grote verantwoordelijkheid bij participatieprofessionals die werken bij de gemeente. 

Al die functies, wat houden ze in?

Participatiecoach, trajectbegeleider, inkomensconsulent, klantmanager etc. etc.: functienamen die allemaal te kenmerken zijn als ‘participatieprofessional’ en die je vast vaak voorbij ziet komen; maar wat houden deze beroepen eigenlijk in?

klantmanager

De klantmanager werkt voor de gemeente. Afhankelijk van de afdeling helpt de klantmanager de klant met zijn ondersteuningsaanvraag door diens mogelijkheden te onderzoeken en hier de vervolgstappen voor te regelen. Veel van dit werk bestaat dus uit het onderzoeken van de mogelijkheden en het koppelen van de klant aan andere organisaties voor verdere participatiestappen.

inkomensconsulent

De inkomensconsulent toetst het inkomen van de klant en kijkt of diegene recht heeft op een uitkering en de hoogte hiervan. De inkomensconsulent werkt vaak bij de gemeente en staat meestal niet in direct contact met de klant. Uitkeringsaanvragen en andere financiële voorzieningen worden vaak aangevraagd via de klantmanager.

trajectbegeleider

Een trajectbegeleider biedt intensieve en persoonsgerichte ondersteuning aan klanten op weg naar onderwijs, werk of andere vormen van participatie. Dit wordt ook wel ‘het traject’ genoemd. Vaak zijn trajectbegeleiders werkzaam bij maatschappelijke organisaties.

jobcoach

Het werk van de jobcoach lijkt op dat van de trajectbegeleider. Het verschil tussen beide beroepen is dat de trajectbegeleider de klant vooral naar werk begeleidt, en de jobcoach ook nog tijdens het werk coacht. Hierbij is het de bedoeling dat de werkgever indien nodig uiteindelijk de begeleiding overneemt.

maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt mensen met psychosociale problematiek die hen belemmert in hun dagelijks leven, zoals burenruzies of eenzaamheid. Een doel van de maatschappelijk werker kan zijn om iemand zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

maatschappelijk dienstverlener

Maatschappelijke dienstverlening is een overkoepelende term voor verschillende vormen van ondersteuning, vergelijkbaar met die van een maatschappelijk werker. Een maatschappelijk dienstverlener kan bijvoorbeeld werkzaam zijn in de schuldhulpverlening, maar kan ook juridische ondersteuning of zelf maatschappelijk werk bieden.

participatiemedewerker

Een participatiemedewerker ondersteunt burgerinitiatieven die de participatie van de burger zelf of een groep mensen wil bevorderen. Participatiemedewerkers zijn vaak aandachtsfunctionarissen in wijk of stadsdeel, die werken vanuit de buurt of een huis van de wijk.

participatiecoach

De participatiecoach is werkzaam bij een maatschappelijke organisatie en ondersteunt mensen op een vrijblijvende manier naar participatie. De focus ligt vooral op de talenten van deze mensen en het coachen van de ontwikkeling hiervan.

 

 

(N)iets voor jou?

Redenen waarom dit (n)iets voor jou is

Iets voor jou als,

jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden

jij inlevingsvermogen hebt

jij klantgericht bent en mensen op hun gemak kan stellen

jij gesprekstechnieken kan inzetten bij verschillende emoties

Niets voor jou als,

jij geen kennis hebt van de Sociale wetgeving en de Participatiewet

jij geen voldoening haalt uit samenwerken

jij geen analytisch vermogen hebt

jij niet gewend bent gestructureerd en resultaat gericht te werken

Doorgroeien?

Jouw pad

Je werkt bij wisselende opdrachtgevers aan maatschappelijk relevante projecten. Maar het is ook mogelijk te kiezen voor een opdrachtgever voor onbepaalde tijd. Wij begeleiden jou niet alleen naar een opdracht toe, maar ook tijdens jouw opdracht zijn wij er voor je. Samen kijken we naar je kennis en kunde,  inzet, uitvoering van opdrachten en ambitie om jouw ideale carrière pad uit te stippelen. Wij hebben zowel fulltime als parttime mogelijkheden.

 

Klantmanager

Kwaliteitsmedewerker

Projectleider of Teamleider

Hier kom je terecht