VACATURESOntdek welke baan past bij jouw talenten

Ben jij starter of juist een ervaren professional?
Nu is het aan jou, ontdek welke vacature jou aanspreekt en solliciteer.

Medewerker beleidsuitvoering sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 -27 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Contractmanager Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Regievoerder inburgering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    36 uur


Verlopen
Sociale wijkteam
Detachering

Teamleider Onderzoek WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 -28 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Consulent bijzondere bijstand en minimaregelingen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    24 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    28 - 36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Casemanager Werk

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Holland    28 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Specialist Kinderopvangtoeslagaffaire

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    28 tot 36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Beleidsadviseur WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    16 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Medewerker/ster Uitkeringsadministratie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Brabant    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

WMO Consulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Brabant    36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Re-Integratieconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    20 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Schuldhulpverlener

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Werkconsulent Integrale herbeoordeling Ondertussengroep

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Brabant    20 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Holland    36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Projectleider schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Flevoland    24-32 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Werving & Selectie

Medewerker Vroegsignalering schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Beleidsadviseur transformatie Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Sociaal werker gebiedsteam WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    28 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Beleidsadviseur nieuwkomers

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Beleidsmedewerker WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Casusregisseur Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Consulent vroegsignalering / schuldhulpverlener

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    16-20 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Strategisch beleidsadviseur jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent Schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Regisseur Ketenaanpak Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 tot 36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Beleidsregisseur Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    24 -28 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Klantmanager participatie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Flevoland    36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Regisseur Inburgering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Senior beleidsadviseur Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32-36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zeeland    24 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Inkomen - Schuldhulpverlener Ondernemers

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Jeugd en Gezinshulpverlener (PGB – expert)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32-36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Strategisch adviseur jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    28-32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent bijzondere bijstand en minimaregelingen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Toezichthouder Wmo/Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Drenthe    32 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Sociaal Werker WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Consulent KOT

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Regisseur Project Zorg Ontzorgt

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Projectleider oplossen wachtlijsten jeugdzorg

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    32-36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Medewerker WMO/Jeugd Administratie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    28-36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Beleidsadviseur Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent Jeugd (2x)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    28 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Beleidsmedewerker Participatie en Inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    20 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Coach sociaal domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Budgetbeheerder

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    28-32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Consulent schuldhulpverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Procesbegeleider jeugd en Frontoffice (triage)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Brabant    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Jeugdconsulent Centrum Jeugd en Gezin

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    28 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Strategisch Beleidsadviseur Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Casusregisseur WMO

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 -uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Kwartiermaker regie op jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    28-32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Jobcoach Anderstaligen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Casemanager Inburgering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling: Wmo

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Brabant    28 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Sociotherapeut/casusregisseur

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

projectleider Huisvesting bijzondere doelgroepen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    24 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Reïntegratieconsulent / Kwaliteitsmedewerker

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32-36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Procesbegeleider(s) Thematafels Preventie en Ouderen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord Holland    16 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Manager facilitaire en werkgeverszaken opvang nieuwkomers

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noordoost Brabant    36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Inburgeringsconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Adviseur (mobiliteitscoach) werkgeversbenadering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    24 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Casusregisseur Inburgering

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Brabant    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Wmo consulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling - IZA

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    12 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Functioneel beheerder Suites voor het Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    36 uur


Verlopen
ICT in het sociaal domein
Detachering

Afdelingshoofd Portfolio & Productmanagement

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 - 40 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Beleidsadviseur Sociaal Domein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Holland    24 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Integraal Schuldhulpverlener

 Connect-Me-Groep
 Provincie Overijssel    36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Consulent Budgetbeheer

 Connect-Me-Groep
 Provincie Overijssel    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Consulent Leerlingenvervoer

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    27 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Noord-Holland    36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Jeugdconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Pilotbegeleider versterking uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Afdelingshoofd Backoffice Inkomensvoorzieningen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    36 uur


Verlopen
Management en Leiderschap
Detachering

Adviseur transformatie sociaal teams

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    16-20 uur


Verlopen
Sociale wijkteam
Detachering

Sociaal Werkers met specialisme Participatie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    28 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent inkomen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Projectleider brede ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Medewerker Meldpunt Toeslagen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Overijssel    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Procesbegeleider WMO werkprocessen

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    18 uur


Verlopen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Detachering

Procesbegeleider programma Verbinden Schuldendomein

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    16 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Medewerker sociaal wijkteam - specialisatie schulddienstverlenin

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    28 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Casusregisseur Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire

 Connect-Me-Groep
 Provincie Brabant    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Medewerker sociaal wijkteam - uitkeringsadministratie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 uur


Verlopen
Sociale wijkteam
Detachering

Medewerker budgetbeheer

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    24 -32 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Beleidsadviseur toezicht kinderopvang

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Contractmanager Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    24 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Consulent Nieuwkomers

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Consulent Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Beleidsadviseur Kinderopvang/ VVE en pedagogische samenleving

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    28 uur


Verlopen
Jeugd
Detachering

Beleidsadviseur projecten Preventie Jeugd

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    36 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Budgetadviseur

 Connect-Me-Groep
 Provincie Friesland    in overleg


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Teamcoördinator arbeidsintegratie

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Regisseur Schuldhulpverlening (Zwangerschapsverlof)

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

Inkomensconsulent

 Connect-Me-Groep
 Provincie Gelderland    32 - 36 uur


Verlopen
Werk en Inkomen
Detachering

Medior beleidsmedewerker Brede SPUK en gezondheidsbeleid (preven

 Connect-Me-Groep
 Provincie Zuid-Holland    28-32 uur


Verlopen
Beleidsadvies
Detachering

Consulent schulddienstverlening

 Connect-Me-Groep
 Provincie Utrecht    32-36 uur


Verlopen
Schuldhulpverlening
Detachering

VACATURESNiet direct jouw ideale baan gevonden?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."